Tillsammans utvecklar vi en mycket bra förskola och skola!

mini-dscn3022.jpg 

Efter 36 år som lärare, speciallärare, rektor och skolchef, arbetar jag numera som konsult inom utbildningssektorn. Med erfarenhet, kompetens och kunnande kan jag:

I mina olika roller och funktioner inom utbildningsområdet, har jag lärt känna förskolans och skolans olika verksamheter väl. Som rektor och skolchef under 19 år, hade jag ett helhetsansvar för skolans demokratiska och pedagogiska uppdrag, personal och ekonomi. Dessutom har jag fått en god insikt i och kunskap om att arbeta i en politiskt styrd organisation och om kommunal förvaltning.

Tillsammans med Dig/Er vill jag arbeta med samhällets viktigaste uppdrag, nämligen att göra det möjligt för alla barn och unga att få en god utbildning i en stimulerande, utvecklande och trygg miljö. En bra förskola och skola med kompetenta lärare, är en förutsättning för att barn och unga ska kunna utvecklas maximalt, både kunskapsmässigt och socialt. 

Genom att stödja och utveckla lärare, rektorer och förskolechefer i deras roll och funktion, kan de skapa lärmiljöer för inspiration, glädje och måluppfyllelse. 

Du är varmt välkommen att kontakta mig för en konsultation! Vi samtalar om ditt uppdrag och vad jag kan erbjuda. Därefter tar vi ställning till om vi ska inleda ett samarbete och hur detta ska utformas.

 

Välkommen att höra av dig till mig!

Elisabeth Zachrisson